TÖBB MINT ISKOLA!
Bejelentkezés
?
BELÉPÉS

A Baptista Szeretetszolgálat Oktatási Tanácsának 2015. évi felhívása kitüntető címek és elismerések adományozására

2015. 11. 24. 12:43 | HÍREK

A Baptista Szeretetszolgálat Elnöksége 2015-ben is a korábbi években megszokott módon  kitüntetéseket és elismerő címeket adományoz. Az Elnökség így kívánja elismerni és megköszönni azoknak a munkatársaknak a kiváló szakmai és áldozatos tevékenységét, amelyet a szeretet jegyében végeznek a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ által fenntartott oktatási intézményekben. Ennek érdekében a Baptista Szeretetszolgálat Elnöksége felkérte a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Oktatási Tanácsát, hogy pályázati úton válassza ki és terjessze be az Elnökség részére javaslati listában azon munkatársakat, akik méltók lehetnek a kitüntető elismerésekre.

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Oktatási Tanácsa a fentiekkel összhangban az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

A pályázati felhívás célja:

Megtalálni azokat a kollégákat, akik „több mint pedagógusok”, összhangban a jelmondatunkkal, miszerint a „A baptista iskola, több mint iskola!”. Keressük azokat a pedagógusokat és a pedagógiai munkát segítő nem pedagógus kollégákat, akik a mindennapi munkájukkal hitelt érdemlően bizonyították, hogy a választott hivatásuknak kiváló módon meg akarnak és meg is tudnak felelni.

A kitüntetésekre jelölt személyekre (továbbiakban: Jelölt) javaslatot a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ által fenntartott oktatási – nevelési intézmények, tagintézmények vezetői tehetnek, oly módon, hogy
-    egy meghirdetett kategóriára egy vezető évente csak egy jelölést tehet,
-    egy intézményből 2015. évben összesen kettő jelölés érkezhet.

Minden jelölés szubjektív feltétele, hogy az adott Jelölt példamutató munkásságát és mindennapjait a pedagógiai programunk közös részben is megtalálható, Péter második levele, 1: 5-7 szellemiségével összhangban végezze:


A díjak és kitüntetések köre és feltételei:

1.    Első kitüntetési kör: Ócsai Nagy Pál Díj


A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Elnöksége által adományozható elismerés.


Ócsai Nagy Pál-díj

 


 

 

 


 Nagy Pál példázata:


Egyszerű földműves szülők gyermekeként 1877-ben született Vadosfán. Budapesten polgári iskolában folytatta tanulmányait, melyet abba kellett hagynia a család szegénysége miatt. Házi tanítóságot vállalt, és magánúton befejezte a polgári iskolát, majd 1904-ben tanítói oklevelet szerzett.


1905-ben Ócsán baptista közösségünk hazai történetében egyedülálló merész vállalkozásba kezdett, baptista elemi iskolát szervezett. Az 50-60 közötti létszámú gyermeksereg tanítása összevontan, az ócsai baptista imaházban folyt. Kiváló pedagógiai érzékéről volt híres: apró jutalmazásokkal ösztönözte jó tanulásra a gyermekeket.


Hitközségi munkája mellett lelkipásztori szolgálatot is végzett. A gyermek- és pogánymisszió területén végzett kiemelkedő munkát. A vasárnapi iskolák megszervezésén, a misszióban munkálkodó vezetők kiképzésén évtizedeken át dolgozott. Hitközségi elöljárói hatáskörébe tartozott országos viszonylatban a hitoktatás irányítása és felülvizsgálata. Részt vett a „Hajnalcsillag”, a „Szó és Tett” című lapok szerkesztésében. Óraadó tanárként tanított a Teológiai Szemináriumban. Békességre törekvő, családszerető ember volt.


1954. augusztus 5-én – hosszú betegség után – érkezett haza Teremtőjéhez.

 
Az Ócsai Nagy Pál-díjnak két fokozata van:
-    kitüntető díj
-    és emlékérem


Jelölni csak a kitüntető díjra lehet, a fokozatok közötti minősítésre az Oktatási Tanács tesz javaslatot.

A kitüntető díjat évente egy fő nyerheti el. A díj 500.000 Ft pénzjutalommal jár.
Az emlékérmet 2015. évben egy fő nyerheti el. Az emlékérem 300.000 Ft pénzjutalommal jár.

A kitüntetésre jelölhető, aki
-    minimum 25 éve a pályán lévő pedagógus,
-    legalább 5 éve az adott intézményben dolgozó,
-    aktív, kiváló és tiszteletreméltó munkatárs.

2.    Második kitüntetési kör: Baptista Szeretetszolgálat Köszönet - érme


A kitüntetést 2015. évben négy fő nyerheti el. A kitüntetéssel 200.000 Ft pénzjutalom jár.

A kitüntetésekre jelölhető, aki
-    minimum 15 éve a pályán lévő,
-  adott nevelési oktatási intézményben pedagógus, nem-pedagógus munkakörben dolgozó, példamutató kolléga.


Erre az éremre az is jelölhető, aki a jelölés évében vonult nyugállományba.

3.    Harmadik kitüntetési kör: „Minden tisztelet” érem


A kitüntetést 2015. évben négy fő nyerheti el. A kitüntetéssel 100.000 Ft pénzjutalom jár.

A kitüntetésekre jelölhető, aki
-    minimum 5 éve az intézménynél dolgozó pedagógus és nem-pedagógus kolléga,
-  jelenleg az alkalmazotti kör aktív tagja, és munkájával hozzájárul az iskola zökkenőmentes működéséhez, a szülők, tanulók és dolgozók mindennapi kapcsolatának ápolásához, munkáját tartósan magas színvonalon végzi,
-    valamely tevékenységével kitűnik kollégái közül.

4.    Negyedik kitüntetési kör: A Közösség Önzetlen Szolgálatáért érem


A kitüntetést 2015. évben négy fő nyerheti el. A kitüntetéssel 100.000 Ft pénzjutalom jár.

A kitüntetésekre jelölhető
-   a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott nevelési - oktatási intézményekben dolgozó valamennyi munkatársa, aki származástól, nemzetiségtől, vallástól függetlenül, önként és önzetlenül segíti a rászorulókat.
 
Technikai tudnivalók:


Az intézményvezető az általa érdemesnek Jelölt munkatársáról szakmai indoklást készít, melynek terjedelme maximum 2 db A4-es oldal 1,5 sortáv 12-es betűméret, 2,5 margókkal. Kötelező melléklet a Jelölt kolléga „Europass” formátumban elkészített önéletrajza.

A szakmai ajánlás tartalmi elemeire nincs kötött előírás, de segítségül javasoljuk, hogy legyen belőle megismerhető például a Jelöltek azon tulajdonságai, hogy a nevelő-oktató, fejlesztő munkájuk során kiemelkedő eredményességgel, odaadással tevékenykednek-e a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési és magatartási problémákkal küzdő, szociális, egészségügyi okok miatt különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók segítésében, vagy melyek a Jelölt gyermekek, tanulók felzárkóztatásáért végzett kimagasló tevékenységei, illetve gyermekek tehetséggondozásában végzett kimagasló munkái, eredményei.
Megjeleníthetők továbbá; ha hozzájárultak a tanulók, gyermekek programjainak színesítéséhez, az öröm, a jókedv és a vidámság feltételeinek kialakításához, valamint az iskolai hagyományok, ünnepek bensőségessé tételéhez.

A jelöléseket 2015. november 27. (péntek) 24.00 óráig kell elektronikusan eljuttatni az  oktatasitanacs@baptistaoktatas.hu email címre.

Tisztelettel felhívjuk minden kedves pályázó figyelmét, hogy a fent megnevezett időpont után az Oktatási Tanácsnak nem áll módjában pályázatokat befogadni. A jelölések érkeztetve lesznek, ill. minden pályázatot benyújtó intézmény telefonos visszajelzést kap a pályázatának befogadásáról. A későn érkezők pályázatok jogvesztő határidővel bírnak.

A jelölések alapján a kitüntetésekre való felterjesztések sorrendjéről az Oktatási Tanács határozatot hoz.

Az Ócsai Nagy Pál- díj és Ócsai Nagy Pál- érem átadására 2015. december 13-án, a budapesti Papp László Sportarénában kerül sor a XII. Cipősdoboz Gálán.
A „Köszönet”-érem, a „Minden tisztelet”-érem és a „Közösség Önzetlen Szolgálatáért” - érem átadására az oktatási intézményekben kerül sor a Karácsonyi ünnepségek keretében.
 
A jelölések leadására nyitva álló időben az esetleges kérdésekkel az Oktatási Tanács díjazásokkal kapcsolatos megbízott munkatársa, Szász Veronika áll az intézményvezetők rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
-    email-ben: szasz.veronika@baptistaoktatas.hu címen vagy telefonon: 06-20-8863518


Budapest, 2015. november 10.KERESÉS:
OK

Heti jó hír

""Én is futok, de nem céltalanul, az ökölvívásban nem a levegőt csapkodom, hanem megzabolázom, és rabságba vetem testemet, hogy míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak.""
(1. Korintusi levél 9,26-27)

CSATORNÁK

ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Nappalis és estis osztályozóvizsgák

18.
JAN.

Félévi szóbeli számonkérés – esti tagozat

18.
JAN.

Féléves - osztályozóvizsgák

18.
JAN.

Nyílt napok a csoportokban

18.
JAN.
ESEMÉNYNAPTÁR
Az alábbi naptárban tudja kiválasztani egy adott naphoz tartozó eseményt. A hónapok között a nyilak segítségével tud lépkedni.
ÖSSZES ESEMÉNY

INTÉZMÉNYEINK

ELÉRHETŐSÉGEK

BAPTISTA NEVELÉS - OKTATÁS

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Telefon: +36 1 381 0537
Fax: +36 1 381 0536

E-mail: fenntarto kukac baptistaoktatas pont hu

Web: www.baptistaoktatas.hu

© 2020 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT   |   ADATVÉDELEM
DESIGN és FEJLESZTÉS: RELATIVE