TÖBB MINT ISKOLA!
Bejelentkezés
?
BELÉPÉS

A Pályázat kiírója az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy Mészárosok útja 2.) (a továbbiakban: Szervező). A Pályázat lebonyolításában közreműködik a Miniváros Kft. (székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 3. 29.) (a továbbiakban: Lebonyolító), amelynek feladata a pályázati kiírás eljuttatása az érintett Pályázókhoz és az esetleges kapcsolattartás a Pályázók és a Szervező között.

1. Pályázat témája és a benyújtás időtartama
A Pályázat témája: Miért fontos a környezetvédelem és a hatékony energiafelhasználás?
1. Szerintetek miért fontos a környezet védelme? Ti mit tesztek érte?
2. Hogyan lehet az energiával spórolni a mindennapjaitok során?
3. Milyen megújuló energiaforrásokat ismertek?
4. Mit adnak nekünk a fák?
5. Milyen udvart álmodnátok meg az iskolátoknak?
6. Mit gondoltok, miből áll össze az ökológiai lábnyomotok? Mit tehettek azért, hogy kisebb legyen?
A fenti kérdésekre akár rajzban, versben, videóban, mesében vagy bármilyen kreatív módon lehet válaszolni (1. számú melléklet)
A Pályázatot 2017. 04. 03. és 2017. 04. 30. között lehet benyújtani.

2. Részvételi feltételek
A Pályázaton részt vehet bármely magyarországi általános iskolai osztály (a továbbiakban: Pályázó). A Pályázaton való részvételhez az adott általános iskola igazgatójának hozzájárulása szükséges (2. számú melléklet).
A Pályázaton nem vehetnek részt a Szervező, ill. a Lebonyolító munkavállalói és azok közeli hozzátartozói, megbízottjai valamint az egyéb, a Pályázat lebonyolításában közvetlenül közreműködő személyek és azok közeli hozzátartozói.
A Pályázók a Pályázatra való regisztrációval automatikusan elfogadják a Pályázati kiírásban foglalt feltételeket, azzal, hogy a Szervező fenntartja a kiírás indokolás nélküli módosításának jogát, amely módosításról azonban a http://www.aldi.hu honlapon keresztül tájékoztatni köteles a Pályázókat.
A Pályázat időtartamán belül beérkezett valamennyi érvényes Pályázat részt vesz a Pályázaton. Egy adott Pályázó kizárólag egy alkalommal és egy Pályázattal vehet részt a Pályázaton.

3. A Pályázat menete
Az a Pályázó vesz érvényesen részt a Pályázaton, amely elkészíti a pályázati kérdésekre adott válaszát és a megadott formátumban hiánytalanul kitölti az iskolára és környezetére vonatkozó adatlapot (3. számú melléklet) (a 4. pontban felsorolt adatokkal együtt), továbbá a Pályázatot legkésőbb 2017.04.30-án postára adja vagy email útján megküldi az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt., CR osztály, 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2. címre, ill. a aldi.cr@aldi.hu címre.

4. Pályázat beküldésekor megadandó adatok
- Iskola adatai (név, cím)
- Osztály adatai (évfolyam, osztály)
- Osztályfőnök adatai (név, telefonszám)
- Az iskola által a pályázati kapcsolattartásra megadott e-mail cím

5. Érvénytelen Pályázat
Azon Pályázat, amely a jelen pályázati kiírás tartalmi feltételeinek bármely okból nem felel meg, nem vehet részt a Pályázaton. A Pályázat érvénytelenségéről a Szervező értesítést küld az érintett Pályázónak.

6. Nyeremény
A Szervező által saját hatáskörben összeállított bírálati szempontok alapján legjobbnak ítélt Pályázatot beküldő Pályázó nyereménye az iskolaudvara méretének és adottságainak megfelelő mennyiségű és fajtájú facsemeték közösségi ültetése, melyben az osztályon kívül a Szervező önkéntesei és egy hozzáértő kertészeti szakember is részt vesz. A közös faültetés keretén belül sok hasznos információt megtudhatunk környezetünkről és szabadtéren, játékosan tanulhatunk a kertészkedésről. A facsemete ültetésben szülői, illetve saját felelősségre vesz részt minden résztvevő.

7. Elbírálás
A Pályázatokat a Szervező vállalati felelősségvállalási osztályának munkatársai egy szakember bevonásával bírálják el legkésőbb 2017. 05. 07. napjáig. A Pályázó által területi alapon meghatározott régiónként 1, összesen 4 pályázat kerül díjazásra. A Pályázatok elbírálása során a Szervező tartaléknyertes Pályázatokat is választ.
A tartaléknyertes Pályázó abban az esetben jogosult a nyereményre:
- ha a nyertes Pályázóról utóbb kiderül, hogy nem felel meg a jelen kiírásban foglaltaknak,
- ha a nyertes Pályázó nem érhető el a Pályázat elbírálását követő 15 napon belül,
- ha a nyertes Pályázó az értesítést követő 30 napon belül nem jelzi vissza a Szervezőnek a nyeremény elfogadásának szándékát,
- ha a nyertes Pályázó lemond a nyereményéről.

8. Eredményhirdetés
A nyertes Pályázók neve és a nyereménye felkerül a http://www.aldi.hu honlapra. A Szervező továbbá telefonon, ill. email útján is értesíti a nyertes Pályázót.

9. Nyeremény átvétele, a faültetés megvalósítása
A nyeremény átadása és a közös faültetés időpontja az adott nyertes Pályázóval egyedileg kerül egyeztetésre az eredményhirdetést követő 15 napon belül.
A nyeremény átvételére csak a nyertes Pályázó vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. A nyertes Pályázó köteles a Szervezővel együttműködni abban, hogy a nyeremény átadása megtörténjen. A nyertes Pályázó a nyereményt 2017. 06. 15-ig használhatja fel, ezt követően a nyeremény fel nem használható és pénzre nem váltható.

10. Ügyfélszolgálat
A Pályázat ideje alatt ügyfélszolgálat érhető el e-mail-en. A beérkezett e-mailekre a Szervező 3 munkanapon belül válaszol.
E-mail cím: aldi.cr@aldi.hu

11. Adatvédelmi nyilatkozat
A Pályázaton való részvétel és így az adatszolgáltatás önkéntes.
A Pályázaton résztvevő iskolák által megjelölt kapcsolattartó személyek feltétel nélkül hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk önkéntesen megadott személyes adataikat a Szervező a Pályázat lebonyolítása érdekében kezelje, ill. feldolgozza.

12. Hozzájárulás képmás és hangfelvétel készítéséhez, ill. felhasználásához
A nyertes Pályázó tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, amely a későbbiek során a Szervező akár teljes egészében, akár részleteiben esetlegesen fel kíván használni a Szervező bármely reklám, promóciós, ill. egyéb marketing tevékenysége során. Ennek érdekében a Pályázó szavatolja a Szervező felé, hogy a Pályázó oldalán eljáró érintett személyektől beszerzi azon jognyilatkozatukat, amelyben ezen személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nyeremény átadásáról készített kép-, hang- és filmfelvételt időbeli korlát nélkül és bármilyen jogcímen támasztott díjfizetési
kötelezettség nélkül reklám, promóciós, ill. egyéb marketing tevékenysége során kezelje, feldolgozza, felhasználja, továbbítsa, valamint nyilvánosságra hozza.

13. Egyéb rendelkezések
A nyereménnyel, ill. a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő közterhek, ill. költségek (pl. a nyeremény belföldi átadási helyére történő utazás költsége stb.) a Pályázót terhelik.
A Pályázatról a résztvevők a http://www.aldi.hu címen elérhető honlapon is tájékozódhatnak.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázatra való jelentkezésével kifejezetten és feltétel nélkül elfogadja a jelen pályázati kiírás teljes tartalmát.
A http://www.aldi.hu honlapon található tartalom (pl. szövegek, képek, arculati elemek) a Szervező szellemi tulajdonát képezik és előzetes írásbeli engedély nélkül semmilyen formában nem használhatók fel.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumok


 

 
ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak és az Oktatási Hivatalnak

18.
FEBR.

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz, földtan verseny iskolai forduló

18.
FEBR.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

18.
FEBR.

Tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak és az Oktatási Hivatalnak

18.
FEBR.

Hét elejei igehirdetés ( minden hétfői napon)

18.
FEBR.

Farsangi napok - Pitypang Óvoda, Sásastó Úti Óvoda

18.
FEBR.
ESEMÉNYNAPTÁR
Az alábbi naptárban tudja kiválasztani egy adott naphoz tartozó eseményt. A hónapok között a nyilak segítségével tud lépkedni.
ÖSSZES ESEMÉNY

INTÉZMÉNYEINK

ELÉRHETŐSÉGEK

BAPTISTA NEVELÉS - OKTATÁS

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Telefon: +36 1 381 0537
Fax: +36 1 381 0536

E-mail: fenntarto kukac baptistaoktatas pont hu

Web: www.baptistaoktatas.hu

© 2013 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT
DESIGN és FEJLESZTÉS: RELATIVE