TÖBB MINT ISKOLA!
Bejelentkezés
?
BELÉPÉS

Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodájának Nevelőtestülete miniszteri elismerésben részesült

2019. 06. 05. 09:32 | HÍREK

Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodájának Nevelőtestülete, Kisújszállás;

2019-ben, A Miniszter Elismerő Oklevele miniszteri elismerésben részesült

 

Szakmai tevékenység bemutatása

A Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája összevont óvodai intézmény a településen. Ebben a formában éppen 20 éve, 1999. óta működünk, 5 telephelyen biztosítva a város óvodásainak ellátását. Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott alapelvek, célok megalapozzák az egységes nevelőmunkát mindegyik telephelyre vonatkozóan.

Már az önkormányzati fenntartás idején is minden 3-7 éves korú gyermeket fel tudtunk venni óvodáinkba. Jelenleg 13 vegyes életkorú óvodai csoportban, 312 gyermeknek biztosítjuk az ellátást.

2012. augusztus 31. naptól fenntartónk a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy. A fenntartó váltás az intézmény életében, a színvonalas, tartalmas szakmai munkában semmilyen törést nem okozott, stabil, támogató hátteret kaptunk munkánkhoz. A baptista köznevelési intézmény keresztény értékekre és gondolkodásra épül, így a Teremtő és a teremtmény tisztelete, a gyermekszeretet alapozza meg nevelési-oktatási munkánkat és a gyermekek személyiségének optimális fejlesztését.

Óvodásaink igen különböző szociokulturális helyzetű családokból érkeznek. Igény szerint támogatjuk, hogy testvérek lehetőleg egy csoportba kerüljenek, segítve ezzel a befogadás folyamatát, a szocializációt. Vegyes életkorú csoportjainkban az együttérzés, segítőkészség mellett az egymástól való tanulás pozitív hatását tartjuk fontosnak. Nyitottak vagyunk más jellegű csoportszervezésre is, a szakmai tapasztalatok, a gyermekek optimális fejlesztése, a szülői és pedagógus elégedettség érdekében.

A családi nevelés elsődlegességét figyelembe véve, azt kiegészítve, az együttműködést hangsúlyozva végezzük nevelőmunkánkat. Az eredményesség érdekében nagy gondot fordítunk a partneri működést támogató közös programokra, a meggyőzésre, a gyermeki hiányzásokra, s arra, hogy a szülők rendszeresen járassák óvodába gyermekeiket.

Arra törekszünk, hogy óvodásaink, szeretetteljes, gyermekközpontú, másságot elfogadó légkörben ismerkedjenek meg a világgal. Nevelésünkben minden telephelyen kiemelt figyelmet kap az együttnevelhető sajátos nevelésű gyermekek integrált nevelése, rehabilitációs ellátása. Megismertük a befogadó pedagógia elveit, intézményünkben törekszünk az inkluzív pedagógiai környezet biztosítására.

Fokozott figyelmet fordítunk az egyéni fejlettséghez igazodó nevelésre, a gyermekvédelemre, a hátrányok csökkentésére. Minden óvodánkban van fejlesztő pedagógus végzettségű óvodapedagógus, akik felzárkóztató csoportokban célirányosan is megsegítik az érintett gyermekeket. Két óvodával bekapcsolódtunk az EFOP-3.1.3-16 pályázatba.

A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozást is kiemelten kezeljük. Intézményünkben több éve működnek Tehetségműhelyek. 2014. decemberében Regisztrált Tehetségpont, majd 2018. február 1. napján Kiválóan Akkreditált Tehetségpont lettünk.

Két óvodánk Zöld Óvodai tevékenységet folytat, mely a gyermekek környezeti nevelése mellet, a szülők szemléletformálására is hatással van. Több jó gyakorlatot dolgoztunk ki és pilot programokban is részt vettünk, mint pl. a TÁMOP-5.2.10-15/1 projekt, a gyermekkori bántalmazást megelőző NyugiOvi Program.

Három csoportos óvodáink mindegyikében bevezetésre került a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program, mely az óvoda – iskola átmenetet segítve az egyéni sajátosságok figyelembevételével komplex fejlesztési lehetőség a legnagyobb gyermekek iskolára történő felkészítésében.

Óvodapedagógusaink a gyermek szükségleteire, egyéni képességeire építve, a kompetencia alapú nevelés szellemiségében, játékos, tevékenységekben gazdag, együttműködési lehetőségeket adó óvodai élet szervezésével biztosítják a gyermekek személyiségének sokoldalú, differenciált fejlesztését. Már a gyermekek óvodába lépésétől fontosnak tartjuk, hogy megalapozzuk azokat a kompetenciákat, melyek segítségével óvodásaink az évek alatt iskolára alkalmassá válnak, ezzel is biztosítva a zökkenőmentes óvoda-iskola átmenetet, a sikeres iskolakezdést. Az intézmény partnereivel - kiemelten a helyi általános iskolák- együttműködő, támogató a kapcsolatunk

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek rendelkezzenek megfelelő önismerettel, önértékelő, önkifejező képességgel, kíváncsiságukat megtartva tapasztalják meg az összefüggéseket, tudjanak önállóan gondolkodni, véleményt alkotni. Nevelésünket áthatja a keresztyén szellemiség. A bibliai értékeket következetes alkalmazzuk, kiemelten a példamutató viselkedésre, a tiszteletre, az őszinteségre, az etikusságra, az igazságosságra, a toleranciára és a mindezek alapját adó szeretetre. Valljuk, hogy minden tanulási tapasztalat célja, hogy hozzásegítse a gyermekeket Istentől kapott képességeik teljes kibontakoztatásához.

Az intézményben folyó szakmai munka során folyamatos fejlődésre törekszünk. Hospitálásokkal, team-munkával, esetmegbeszélésekkel támogatjuk az egymástól való tanulást. Munkaközösségeink intézményi szinten, az óvodák közötti szervezéssel  működnek, mely elősegíti az információ áramlás mellett az intézményi célok, feladatok megvalósulását, az egységes nevelési elvek alkalmazását.

Főiskolai hallgatókat fogadunk szakmai gyakorlati idő letöltésére, melyet felkészült, szakvizsgázott  mentorpedagógusaink támogatnak.

Intézményünk nevelőtestülete innovatív, magas továbbképzési, önfejlesztési igénnyel. Ezt mutatják a továbbképzési mutatóink, a pályázatok, a szakmai tevékenység, mely a hosszú évek alatt az intézményt jellemezte. Számos Európa uniós – HEFOP, TÁMOP, EFOP - pályázatban vettünk részt, melyek az együttnevelésre, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrációjára készítettek fel, valamint innovatív módszerek alkalmazására.

Intézményünkben az  elsők között valósult meg a vezetői és intézményi tanfelügyeleti eljárás, folyamatosan végezzük az önértékelési feladatokat. 12 fő óvodapedagógus szerzett minősítést, ebből három fő mesterfokozatú, többen szakértő, illetve szaktanácsadók, akik támogatják az intézményben folyó szakmai munkát, az intézmény vezetését.

Intézményünkben az átlagéletkor magas, ám a nyugdíjazások mellett sikerült megtalálnunk az elhivatott óvodapedagógusokat, akik korszerű tudással, új lendületet hoztak intézményünk munkájába, közösségébe.

A nevelőtestület munkáját támogató nevelő munkát segítő munkatársak– dajkák és pedagógiai asszisztensek –, a törvény által meghatározott létszámban, megfelelő végzettséggel rendelkeznek (dajka szakmunkás, pedagógiai asszisztens végzettség), ez a tudás alapot ad ahhoz, hogy az óvodapedagógusok segítőtársai legyenek a gyermekek fejlesztésében.

 

A Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája 20 éve működő összevont óvodai intézmény, öt telephelyen látja el Kisújszállás város óvodásait. Az intézmény nevelőtestülete magas színvonalon végzett szakmai munkájával méltó helyet foglal el Kisújszállás város és Jász-Nagykun-Szolnok Megye köznevelési intézményei között. 2012.óta támogató fenntartónk a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ. Nevelési eredményeink, a gyermekek és a szülők elégedettsége, valamint az elmúlt évek sikeres pályázatai a garanciák arra, hogy elhivatott, lelkiismeretes szakmai közösség. E hosszú színvonalas, jubiláló működés eredményeképpen a nevelőtestületet, A Miniszter Elismerő Oklevele miniszteri elismerésben részesült.

 

 

Rab Judit

intézményvezető

ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Pót írásbeli felvételi vizsga a 9.évfolyamra

28.
JAN.

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák

28.
JAN.

Helyi helyesírási verseny 3-4. évfolyamon.

28.
JAN.

Központi írsábeli pótfelvételi vizsga

28.
JAN.

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra

28.
JAN.

Szülői értekezletek a csoportokban

28.
JAN.
ESEMÉNYNAPTÁR
Az alábbi naptárban tudja kiválasztani egy adott naphoz tartozó eseményt. A hónapok között a nyilak segítségével tud lépkedni.
ÖSSZES ESEMÉNY

INTÉZMÉNYEINK

ELÉRHETŐSÉGEK

BAPTISTA NEVELÉS - OKTATÁS

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Telefon: +36 1 381 0537
Fax: +36 1 381 0536

E-mail: fenntarto kukac baptistaoktatas pont hu

Web: www.baptistaoktatas.hu

© 2020 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT   |   ADATVÉDELEM
DESIGN és FEJLESZTÉS: RELATIVE