TÖBB MINT ISKOLA!
Bejelentkezés
?
BELÉPÉS

Információk a Baptista Szeretetszolgálat kitüntető címeiről és kitüntetéseiről

2014. 12. 05. 10:47 | FONTOS INFORMÁCIÓK

A Baptista Szeretetszolgálat 2013-ban kitüntetéseket és elismerő címeket alapított azzal a céllal, hogy az általa fenntartott oktatási intézményekben dolgozó, kiváló szakmai tevékenységüket a szeretet jegyében végző kollégáinak elismerje és megköszönje az áldozatos munkájukat. Ennek érdekében a Szeretetszolgálat elnöke felkérte az Oktatási Tanácsot, hogy pályázati úton kiválasztott jelöltekből terjesszen fel az Elnökség részére egy javaslati listát azon munkatársakból, akik méltók lehetnek a kitüntető elismerésekre.

 

A pályázati felhívás célja volt megtalálni azokat a kollégákat, akik „több mint pedagógusok”, összhangban a jelmondatunkkal, miszerint a „Szeretetszolgálat iskolája több mint iskola”. Kerestük azokat a pedagógusokat és a pedagógiai munkát segítő nem pedagógus kollégákat, akik a mindennapi munkájukkal hitelt érdemlően bizonyították, hogy a választott hivatásuknak kiváló módon meg akarnak és meg is tudnak felelni.

 

A kitüntetésekre jelölt személyekre (továbbiakban: Jelölt) javaslatot a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott oktatási–nevelési intézmények, tagintézmények vezetői tehetnek, oly módon, hogy
- egy meghirdetett kategóriára egy vezető évente csak egy jelölést tehet,
- egy intézményből egy adott évben összesen három jelölés érkezhet.

Minden jelölés szubjektív feltétele, hogy az adott Jelölt példamutató munkásságát és mindennapjait a pedagógiai programunk közös részben is megtalálható, Péter második levele, 1: 5-7 szellemiségével összhangban végezze: „...a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.”


Első kitüntetési kör:


Ócsai Nagy Pál DíjEgyszerű földműves szülők gyermekeként 1877-ben született Vadosfán. Budapesten polgári iskolába n folytatta tanulmányait, melyet abba kellett hagynia a család szegénysége miatt. Házi tanítóságot vállalt, és magánúton befejezte a polgári iskolát, majd 1904-ben tanítói oklevelet szerzett.

1905-ben Ócsán baptista közösségünk hazai történetében egyedülálló merész vállalkozásba kezdett, baptista elemi iskolát szervezett. Az 50-60 közötti létszámú gyermeksereg tanítása összevontan, az ócsai baptista imaházban folyt. Kiváló pedagógiai érzékéről volt híres: apró jutalmazásokkal ösztönözte jó tanulásra a gyermekeket.

Hitközségi munkája mellett lelkipásztori szolgálatot is végzett. A gyermek- és pogánymisszióterületén végzett kiemelkedő munkát. A vasárnapi iskolák megszervezésén, a misszióban munkálkodó vezetők kiképzésén évtizedeken át dolgozott. Hitközségi elöljárói hatáskörébe tartozott országos viszonylatban a hitoktatás irányítása és felülvizsgálata.

Részt vett a „Hajnalcsillag”, a „Szó és Tett” című lapok szerkesztésében. Óraadó tanárként tanított a Teológiai Szemináriumban. Békességre törekvő, családszerető ember volt.

1954. augusztus 5-én – hosszú betegség után – érkezett haza Teremtőjéhez.


A kitüntetésnek két fokozata van, kitüntető díj és emlékérem. Jelölni csak a kitüntető díjra lehet, a fokozatok közötti minősítésre az Oktatási Tanács tesz javaslatot.

A kitüntető díjat évente egy fő nyerheti el. A díj 500.000 Ft pénzjutalommal jár. Az emlékérmet idén három fő nyerheti el. Az emlékérem 300.000 Ft pénzjutalommal jár.

A kitüntetés re jelölhető, aki

  • minimum 25 éve a pályán lévő pedagógus,
  • legalább 5 éve az adott intézményben dolgozó,
  • aktív, kiváló és tiszteletreméltó munkatárs.


Második kitüntetési kör:

Baptista Szeretetszolgálat Köszönet-érme

A kitüntetést évente öt fő nyerheti el. A kitüntetéssel 200.000 Ft pénzjutalom jár.

A kitüntetésekre jelölhető, aki

  • minimum 15 éve a pályán lévő,
  • adott nevelési oktatási intézményben pedagógus, nem - pedagógus munkakörben dolgozó, példamutató kolléga.


Erre az éremre az is jelölhető, aki a jelölés évében vonult nyugállományba.

Harmadik kitüntetési kör:

 

„Minden tisztelet”érem


A kitüntetést évente tíz fő nyerheti el. A kitüntetéssel 100.000 Ft pénzjutalom jár. A kitüntetésekre jelölhető, aki

  • minimum 5 éve az intézménynél dolgozó pedagógus és nem-pedagógus kolléga,
  • jelenleg az alkalmazotti kör aktív tagja, és munkájával hozzájárul az iskola zökkenőmentes működéséhez, a szülők, tanulók és dolgozók mindennapi kapcsolatának ápolásához, munkáját tartósan magas színvonalon végzi,
  • valamely tevékenységével kitűnik kollégái közül.


Negyedik kitüntetési kör:


A Közösség Önzetlen Szolgálatáért érem

A kitüntetést évente hat fő nyerheti el. A kitüntetéssel 100.000 Ft pénzjutalom jár.

A kitüntetésekre jelölhető

  • a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben dolgozó valamennyi munkatársa, aki származástól, nemzetiségtől, vallástól függetlenül, önként és önzetlenül segíti a rászorulókat.

 

A kitüntetések és a pénzjutalmak átadására 2014. december 14-én a Cipősdoboz koncerten, a budapesti Papp László Sportarénában kerül sor.

 

 ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak és az Oktatási Hivatalnak

18.
FEBR.

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz, földtan verseny iskolai forduló

18.
FEBR.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

18.
FEBR.

Tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak és az Oktatási Hivatalnak

18.
FEBR.

Hét elejei igehirdetés ( minden hétfői napon)

18.
FEBR.

Farsangi napok - Pitypang Óvoda, Sásastó Úti Óvoda

18.
FEBR.
ESEMÉNYNAPTÁR
Az alábbi naptárban tudja kiválasztani egy adott naphoz tartozó eseményt. A hónapok között a nyilak segítségével tud lépkedni.
ÖSSZES ESEMÉNY

INTÉZMÉNYEINK

ELÉRHETŐSÉGEK

BAPTISTA NEVELÉS - OKTATÁS

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Telefon: +36 1 381 0537
Fax: +36 1 381 0536

E-mail: fenntarto kukac baptistaoktatas pont hu

Web: www.baptistaoktatas.hu

© 2013 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT
DESIGN és FEJLESZTÉS: RELATIVE