TÖBB MINT ISKOLA!
Bejelentkezés
?
BELÉPÉS

Cím:                 Jövő Hősei Tudományos Verseny

Kiíró:               BASF Hungária Kft.

Határidő:          2015.04.10

Érvényes:         2015.04.10

Tárgymutató:   tudományos verseny, Jövő Hősei

Pályázhat:        Csapatok: bármely 14. életévét betöltött, de 18 évnél fiatalabb, természetes személy, akinek a cselekvőképessége nincs kizárva, nappali tagozatos tanuló 8-12. évfolyamon, és magyarországi tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik

 

 


Versenyszabályzat
a JÖVŐ HŐSEI Tudományos Versenyhez

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE
1.1 A verseny megnevezése: Jövő Hősei Tudományos Verseny (a továbbiakban: "Verseny").
1.2 A Verseny szervezője: BASF Hungária Kft.
Székhely: 1135 Budapest, Váci út 30.
(a továbbiakban: "Szervező").

2. A VERSENY IDŐTARTAMA
A verseny pontos időtartama: 2015. február 3-tól 2015. április 10-ig.

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
3.1 A Versenyben való részvétel ingyenes, nevezési díj nincs.
3.2 A Versenyben kizárólag Csapatok vehetnek részt.
3.2.1 Egy Csapat minimum 2, maximum 5 főből (a továbbiakban "Csapattag") állhat.
3.2.2 Csapattagnak jelentkezhet bármely 14. életévét betöltött, de 18 évnél fiatalabb, természetes személy, akinek a cselekvőképessége nincs kizárva, nappali tagozatos tanuló 8-12. évfolyamon, és magyarországi tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik.
3.2.3 Minden Csapatot egy iskolai kémiatanár vagy tanárnő (a továbbiakban "Csapatvezető") (a továbbiakban Csapattag és Csapatvezető együttesen "Résztvevő") kell, hogy vezessen. A Csapatvezető nem számít Csapattagnak.
3.2.4 A jelentkező diákok közül a Csapatvezető választja ki Csapattagokat, akik hivatalosan részt vesznek a Versenyben. A többi diák a háttérben segítheti a Csapat munkáját, de ők hivatalosan nem vesznek részt a Versenyben és nem jogosultak a nyereményekre sem.
3.2.5 A Csapatvezető vállalja, hogy koordinálja a Csapattagok felkészülését és tevékenységét a Verseny ideje alatt, valamint a Csapat nevében elvégzi a nevezést és a szükséges adminisztrációs feladatokat.
3.3 Egy iskolából több Csapat is nevezhet, de ebben az esetben a Csapatvezető, illetve a Csapattagok csak az egyik Csapatban vehetnek részt.
3.4 A Szervező alkalmazottainak gyermekei és/vagy más, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. és 2. pontja szerinti közeli hozzátartozói és hozzátartozói nem vehetnek részt a Versenyben.
3.5 A Versenyben kizárólag azok a Csapattagok vehetnek részt, akiknek szülője vagy gondviselője elolvasta és kifejezetten elfogadta a jelen versenyszabályzatot (a továbbiakban "Versenyszabályzat"). A szülő/gondviselő hozzájáruló nyilatkozatának mintája a dokumentum végén került csatolásra (a továbbiakban "Szülői Hozzájárulás").
3.6 A Versenyben kizárólag azok a Csapatok vehetnek részt, amelyek Csapatvezetője elolvasta és kifejezetten elfogadta a jelen Versenyszabályzatot, valamint kifejezetten vállalja, hogy kíséri és felügyeli a Csapatot alkotó valamennyi Csapattagot a Verseny teljes tartama alatt, továbbá amennyiben részvétele bármely módon akadályoztatva van, haladéktalanul gondoskodik helyettes tanárról. A Csapatvezető hozzájáruló nyilatkozatának mintája szintén a jelen Versenyszabályzat mellékletét képezi (a továbbiakban "Csapatvezetői Hozzájárulás").

4. ALAPSZABÁLYOK
4.1 A feladat egy fenntarthatósággal kapcsolatos hétköznapi probléma megoldása, tudományos módszerek segítségével.
4.1.1 A Jövő Hősei Tudományos Versenyben az alábbi, fenntarthatósággal kapcsolatos problémák egyikének tudományos megoldását várjuk a diákcsapatoktól:
1. Energia
Túl sok energiát használ az iskolátok? Csökkentsétek takarékossággal az áramhasználatot, keressétek a fenntartható világítási megoldásokat és vezessétek be a megújuló energiaforrások felhasználását!
2. Víz
Te se nézed jó szemmel a vízpazarlást? Lépjetek fel ellene! Vizsgáljátok meg, mennyi víz fogy az iskolátokban és hogyan lehetne rajta csökkenteni. Ismerjétek meg a víztisztítás biológiai módszereit és hasznosítsátok újra a vizet!
3. Hulladék
Sok hulladék keletkezik az iskolátokban és válogatás nélkül kerül a szemétbe? Gyűjtsétek szelektíven a hulladékot és keressetek olyan kémiai módszert, mellyel a szemét egy része újrahasznosítható!
4. Növények
Nincs elég zöld terület és park az iskolátokban és környékén? Akkor zöldítésre fel! Készítsetek olyan kreatív megoldásokat, amitől iskolátokban jelentősen nő a zöldfelület, akár a teremben, az udvaron vagy a falakon! Használjatok a biológia önfenntartó megoldásait!
5. Közlekedés
Szívesebben szívnál tiszta, friss levegőt az iskolátok közelében? Eszeljetek ki olyan okos közösségi megoldásokat, amivel csökkenthető a közlekedés általi légszennyezés! Alkalmazzátok a tudomány által kínált legújabb alternatív közlekedési megoldásokat is!
6. Étkezés
Unalmasak az iskolai menza vagy büfé ételei? Vagy úgy gondolod, hogy lehetnének egészségesebbek is? Reformáljátok meg a diákok étkezését! Termesszetek zöldségeket és ehető növényeket az iskolán belül, vagy készítsetek a tudomány legújabb innovációit felvonultató ételkülönlegességeket, melyek táplálók és egészségesek!
7. Saját probléma
A fentieken kívül egy más fenntarthatósággal kapcsolatos problémát találtál, melyet szeretnétek a csapatoddal megoldani? Semmi akadálya. A versenybe akkor is nevezhettek, ha nem a fentieket, hanem egy általatok választott problémát oldotok meg tudományos módszerekkel.
4.1.2 A csapatok a téma kiválasztásához és a feladat megoldásához segédanyagként igénybe vehetik a Fenntarthatósági kézikönyvben kidolgozott tudományos cikkeket, valamint felhasználhatnak szabadon választott segédanyagokat és kellékeket, mint például:
- Kellékek és anyagok az iskola kémiaszertárából;
- Mindennapi tárgyak (pl.: műanyag játék, üveggolyó, labda, dominó, etc.);
- Házilag készült eszközök (pl.: kartonpapírból készített tárgyak, kézzel festett dekorációk, stb.);
- Újrahasznosított tárgyak és anyagok (pl. üres PET-palack, konzerv dobozok, újságpapír, stb.);
- Fenntarthatóságot képviselő tárgyak (pl.: napelem, elektromotor, szélkerék, stb.).
4.2 A kidolgozott, fenntarthatósággal kapcsolatos megoldás követelményei:
Fenntarthatóság
A versenyző csapatoknak egy fennálló helyi problémára egy olyan megoldást kell kidolgozniuk, mely elősegíti a fenntarthatóságot, vagyis energiatakarékos, környezetbarát, stb. A megvalósult projektek annál több pontot kapnak, minél inkább növelhető segítségükkel a fenntarthatóság.
Megvalósítás és megvalósíthatóság
Nem csak az elgondolás, de a megvalósítás is számít az elbíráláskor. Olyan fenntartható megoldást dolgozzatok ki, amit képesek vagytok a lehető legjobban megvalósítani. A versenyre alapvetően kész, megvalósult projekteket várunk, de abban az esetben, ha a megvalósításra nincs lehetőségetek, például a projekt költségei vagy időigénye miatt, akkor lehetőséget adunk arra is, hogy a kidolgozott ötletet ne a valóságban, hanem csak egy példán mutassátok be, például egy makettet alkalmazva. Így már semmi sem szabhat határt a fantáziátoknak!
Tudományos háttér
Fontos, hogy a diákcsapatok által megvalósított fenntartható megoldások tudományos szempontból is megalapozottak legyenek. A választott problémát többféle eljárással is megoldhatjátok. Köztük lehetnek egyszerű viselkedésbeli változtatások (például az iskola diákjai az iskolában takarékoskodnak és kevesebb vizet használnak), de a verseny fontos szabálya, hogy legalább egy tudományon alapuló megoldást is alkalmazzatok vagy tervezzetek be a projektetekbe (például építsetek egy biológiai víztisztításon alapuló rendszert).
Kézzel fogható produktum
Törekedjetek arra, hogy kreatívan megalkotott, kézzel fogható tárgyak, berendezések vagy akár makettek szerepeljenek a fenntartható megoldásotokban. Sokkal lenyűgözőbb, és ezáltal hatásosabb lehet egy olyan projekt, ami nem csak elgondolásban és papíron létezik, hanem látványos, a saját kezetek munkáját dicsérő kellékek is szerepelnek benne, legyen az egy műanyag palackokból készített üvegház a növényeknek, újrahasznosított anyagokból barkácsolt szelektív hulladékgyűjtők, vagy akár az iskola környezet iránti elkötelezettségét bizonyító dekorációs eszközök az iskolában.
Dokumentálás, prezentálás
A beadott pályaműben a probléma feltárását, a megoldások tervezését és a megvalósítást is be kell mutatnotok. Használhattok feliratokat vagy szöveges magyarázatot is, de mindenképpen egyértelmű legyen a projektetek lényege, a tudományos háttér és a megoldás.
Közösségi hatás
Az igazán jó ötlet az, ami sokakat képes megmozgatni. Vonjatok be minél több diákot, hogy aktívan vegyenek részt fenntartható megoldásotok megvalósításába. Ültessenek veletek növényeket, szervezzetek víztakarékossági napot, vagy más közösségi programot. Mostantól az iskola minden diákja törekedjen a környezetbarát, fenntartható magatartásra és ezt mutassátok is be a pályaművetekben!
Elfogadott a Projektekben:
- Elektromosság használata;
- Vegyi anyagok használata - kizárólag a Csapatvezető tanár felügyelete mellett, a megfelelő védőfelszerelések használatával.
Nem elfogadott a Projektekben:
- Veszélyes anyagok használata;
- Élő állatok használata;
- Obszcén kifejezések és trágár beszéd.
4.3 A versenyre az online Jelentkezési lap kitöltésével és a Projektet bemutató Videóval vagy Prezentációval kell jelentkezni.
4.4 A Versenyre benyújtott Videó/Prezentáció követelményei:
A Videó tartalma. A Videónak/Prezentációnak be kell mutatnia a Csapat által kidolgozott Projektet. Fontos, hogy tartalmazza a feladat megoldásának fázisait, így a csapatoknak már a feladat analizálása, majd a megoldás megvalósítása közben dokumentálniuk kell a cselekedeteiket,.
Elméleti bemutató. A Videónak/Prezentációnak tartalmaznia kell egy elméleti bemutatót is, melyet egy vagy több Csapattag végez el. A minél egyértelműbb magyarázat érdekében a csapat felhasználhat feliratokat, ábrákat, narrációt, stb.
Források. A Videó/Prezentáció végén fel kell tüntetni, hogy a Csapat a Projekt során milyen forrásanyagokat, szakirodalmat vagy más segítséget használt fel. (Pl. statisztikai adatok eredete, a feladat megoldásához szükséges kutatások és szakmai forrásanyagok megjelölése, stb.)
A Videó hossza. A Videó/Prezentáció minimális és maximális hossza nincs korlátozva. Azonban arra törekedni kell, hogy a videó mindvégig érdekes és mozgalmas legyen.
A beadott fájl formátuma. A Versenyre az alábbi fájl formátumokat fogadjuk be: MOV, MPG, WMV, 3GP, PPT, PPTX, PPS
A beadott fájl mérete. A Versenyre benyújtott fájl maximális mérete: 500 MB.
A beadott fájl elnevezése. A Versenyre benyújtott Videó fájl nevének kötelezően tartalmaznia kell a nevező Csapat fantázianevét (pl.: Kemia_bajnokok_csapat.wmv ). A fájl neve nem tartalmazhat szóközöket és ékezetes karaktereket.
Háttérzene. A Videóban aláfestő zene használata csak akkor engedélyezett, ha a Csapat saját zeneszámot használ és/vagy írásos engedéllyel rendelkezik a felhasznált zeneszám szerzői jogairól.

5. NEVEZÉS
5.1 A Versenyre való nevezéseket az alábbi időponttól fogadjuk: 2015. március 1.
5.2 A Versenyre való nevezési határidő: 2015. április 10., 23:59 óra.
5.3 A Versenyre való nevezés az alábbi két lépésből áll:
5.3.1 A Csapatvezetőnek a nevezési határidőig ki kell töltenie a http://www.chemgeneration.com/hu/futureheroes/ weboldalon található nevezési adatlapot, az alábbi adatok kötelező megadásával: Iskola neve, Iskola címe, Csapat neve, Csapatvezető neve, Csapatvezető E-mail címe, Csapattagok neve (résztvevő diákok teljes neve), Iskola igazgatójának neve, a Projekt rövid bemutatása.
5.3.2 A Csapatvezetőnek a nevezési határidőig fel kell töltenie a Csapat által készített, Videót vagy Prezentációt a http://www.chemgeneration.com/hu/futureheroes/ weboldalon található nevezési adatlapon.
5.4 A Versenyre való nevezéssel a Résztvevők magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen Versenyszabályzat feltételeit. A Résztvevők elfogadják továbbá, hogy a regisztráció során megadott adataik a Szervező mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, illetve hogy a Szervező a regisztráció során megadott adataikat kezeli, tárolja és felhasználja saját marketing céljaira.
5.5 Minden beérkező videót a Szervező ellenőriz, majd E-mailben értesíti a Csapatvezetőt, hogy a nevezéshez szükséges anyagok megérkeztek és befogadták őket a Versenyre. Ha Csapatvezető nem kap semmilyen visszajelzést e-mailben 2 (kettő) munkanapon belül, akkor fel kell vennie a kapcsolatot a Szervezővel az alábbi E-mail címen: magyarorszag@chemgeneration.com.
5.6 A nevezéssel a Csapatvezető a saját és a Csapattagok nevében is hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Videót vagy Prezentációt teljes egészében vagy részleteiben közzétegye, felhasználja kereskedelmi vagy reklám célokra, bármilyen nyelven, a Weboldalon vagy más weboldalakon, további engedélyeztetés és fizetési kötelezettség nélkül.
5.7 Egy Csapattag kizárólag egyetlen Csapat tagjaként vehet részt a Versenyen. Ha valaki egyszerre több csapat tagjaként nevez, azt a Szervező jogosult kizárni a Versenyből.
5.8 Egy Csapatvezető kizárólag egyetlen csapat vezetőjeként vehet részt a Versenyen. Ha egy tanár egyszerre több csapat vezetőjeként nevez, akkor az adott csapatokat a Szervező jogosult kizárni a Versenyből.
5.9 A Szervező kizárólag azokat a Nevezéseket tekinti érvényesnek, melyeket a Csapatvezető létező E-mail címről nyújt be. A Szervező jogosult kizárni a Versenyből azt a Csapatvezetőt és Csapatát, aki a regisztrációkor hamis vagy pontatlan adatokat ad meg.
5.10 A Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint kizárja azokat a Csapatokat, melyek esetében megállapítást nyer, hogy a nevezés nem megfelelő, a Csapat Videója valakire nézve sértő, vagy a Csapat nem tartja tiszteletben jelen Versenyszabályzatot.
5.11 Minden csapat egyetért azzal, hogy a Szervező nem vállal felelősséget a benyújtott Videó/Prezentáció harmadik fél általi jogosulatlan használata esetében. A Szervező továbbá nem garantálja, hogy minden beküldött Videót/Prezentációt közzétesz.
5.12 Minden szülő/gondviselő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező az érintett Csapattagok személyes adatait kezelje, ideértve: név, életkor, nem, a Csapattag iskolája és évfolyama. Továbbá szülő/gondviselő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező kérése alapján a Csapat vagy a Csapattagok fényképen, videón szerepeljenek vagy más egyéb médiaeseményen vegyenek részt, illetve bármilyen fotót, videót és/vagy filmfelvételt és/vagy hangfelvételt készítsen a Szervező a Csapatokról vagy a Csapattagokról, azokat a Verseny céljával összefüggő célból bármely médiumban közzétegye, vagy felhasználja a Verseny lezárását követő egy éves időtartam alatt.

6. SZELLEMI TULAJDON
6.1 A Videóval/Prezentációval (továbbiakban: a "Projekt") kapcsolatos valamennyi szerzői jog teljes egészében a Csapattagokat (illetve a Csapatot) illeti meg. Ugyanakkor, valamennyi Csapattag felhasználási jogot enged a Szervező számára ahhoz, hogy nem kizárólagosan, felhasználási díjtól mentesen és az egész világra kiterjedően szabadon reprodukálja és bemutassa a Projekteket és az abban résztvevő Csapattagokat a Verseny népszerűsítése és reklámja során.

7. ZSŰRIZÉS, NYERTES KIVÁLASZTÁSA
7.1 A Versenyre beérkező Projekteket egy szakmai zsűri bírálja el (a továbbiakban "Zsűri").
7.1.1 A Zsűri tagjainak névsorát a Szervező legkésőbb 2015. április 1-ig közzéteszi a Weboldalon.
7.1.2 A Zsűri az elbírálást az alábbi határidőig elvégzi: 2015. április 29.
7.1.3 A zsűri a 4.2 pontban leírt szempontok alapján értékeli és pontozza a Csapatok Projektjeit.

8. DÍJAK
8.1 A Zsűri elbírálása alapján legtöbb pontot szerzett Projekt nyeri az Első Díjat, az azt követő a Második Díjat, majd a következő a Harmadik Díjat. (a továbbiakban: Díjak)
8.1.1 A Zsűri a saját belátása szerint dönt a Díjakról. A döntés nem megkérdőjelezhető, a Csapatok és a Szervező is tényként fogadja el azt.
8.2 A Szervező minden versenyben lévő Videót feltölt a Weboldalra, ahol a közönség szavazhat rájuk. Az a Videó, amelyik a legtöbb szavazatot kapja, megnyeri a Közönségdíjat (a továbbiakban: "Közönségdíj").
8.2.1 Az online közönségszavazás időtartama: 2015. április 13-tól április 23-ig
8.2.2 A Szervező az online közönségszavazás során 1 (egy) IP címről 24 órán belül csak 1 (egy) szavazatot fogad el.
8.3 Eredményhirdetés: 2015. április 29.

9. NYEREMÉNYEK
9.1 Az Első Díjjal kitüntetett Projektet készítő Csapat (a továbbiakban: "Nyertes csapat") minden egyes tagja és a Csapatvezető is kap egy nyereményt (a továbbiakban: "Főnyeremény"). Emellett a Nyertes csapat iskolája is kap ajándékot (a továbbiakban: "Iskolai nyeremény").
9.1.1 A Főnyeremény: Samsung Galaxy Tab 8GB Tablet, és részvétel a Magyar Kémikusok Egyesülete által szervezett nyári kémiatáborban
9.1.2 Az Iskolai főnyeremény: 300 000 Ft szabadon felhasználható támogatás
9.2 A Második Díjjal kitüntetett Projektet készítő Csapat minden egyes tagja és a Csapatvezető is kap egy nyereményt. Emellett a Nyertes csapat iskolája is kap ajándékot.
9.2.1 A Második díj nyereménye: 3Dsimo toll
9.2.2 Az Második díj Iskolai nyereménye: 200 000 Ft szabadon felhasználható támogatás
9.3 A Harmadik Díjjal kitüntetett Projektet készítő Csapat minden egyes tagja és a Csapatvezető is kap egy nyereményt. Emellett a Nyertes csapat iskolája is kap ajándékot.
9.3.1 A Harmadik díj nyereménye: Microdrone
9.3.2 Az Harmadik díj Iskolai nyereménye: 100 000 Ft szabadon felhasználható támogatás
9.4 A Közönségdíjjal kitüntetett Projektet készítő Csapat (a továbbiakban: "Közönségdíj nyertes csapat") tagjainak ajándéka (a továbbiakban: "A Közönségdíjas ajándéka").
9.4.1 A Közönségdíjas ajándéka: USB digitális mikroszkóp
9.5 Az ezen pontban felsorolt nyereményeket együttesen A Verseny Nyereményeinek nevezzük (a továbbiakban: "Nyeremények").
9.6 A Szervező a Nyeremények változtatásának jogát fenntartja.
9.7 A Nyeremények készpénzre nem válthatók, másra át nem ruházhatók.

10. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA, JOGOSULTSÁG
10.1 A két nyertes csapat Csapatvezetőjét a Szervező az Eredményhirdetés után 3 (három) munkanapon belül E-mailben értesíti. Emellett a Szervező Nyertes csapat és a Közönségdíj nyertes nevét, valamint iskoláik nevét közzéteszi Facebook rajongói oldalán is: https://www.facebook.com/ChemgenerationMagyarorszag
10.1.1 Ha a Nyertes csapat Csapatvezetője nem érhető el három próbálkozás után sem, illetve nem jelentkezik 5 (öt) munkanapon belül a Szervezőnél, akkor a Csapat elveszti jogosultságát az Első Díjra. Ebben az esetben a Zsűri bírálatában a második legtöbb pontot szerzett Csapat kaphatja meg a Első Díjat.
10.1.2 Ha a Közönségdíj nyertes csapat Csapatvezetője nem érhető el három próbálkozás után sem, illetve nem jelentkezik 5 (öt) munkanapon belül a Szervezőnél, akkor a Csapat elveszti jogosultságát a Közönségdíjra. Ebben az esetben az online közönségszavazás során a második legtöbb szavazatot szerzett Csapat kaphatja meg a Közönségdíjat.
10.1.3 A Szervező a Nyertes csapat nyereményét a Csapatvezetőnek adja át személyesen a Díjátadó ünnepségen (a továbbiakban: "Díjátadó"). A Csapatvezető köteles a nyereményeket átadni a Csapattagoknak és az Iskolának.
10.1.4 A Szervező a Közönségdíj nyertes csapat nyereményét a Csapatvezetőnek adja át személyesen a Díjátadón. A Csapatvezető köteles a nyereményeket a Csapattagok rendelkezésére bocsátani.
10.2 A Díjátadó tervezett időpontja: 2015. április 29.
10.2.1 Amennyiben a Nyertes Csapat és/vagy a Csapatvezető nem tud részt venni a Díjátadó ünnepségen, akkor a Szervező egy előre egyeztetett időpontban lehetőséget biztosít a nyeremények személyes átvételére. Ha a személyes átvétel bármilyen okból fakadóan nem megoldható, akkor a Szervező postai úton vagy futárral juttatja el a nyereményt a Csapatvezetőrel egyeztetett címre és időpontban.
10.3 Mivel a Csapattagok kiskorúak (még nem töltötték be 18. életévüket), a Csapatvezető a nyeremény átadását megelőzően köteles minden Csapattag törvényes képviselőjével vagy gondnokával - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel - aláíratni egy, a nyeremény átvételéről szóló beleegyező nyilatkozatot.
10.4 Ha a Csapatvezető és a Csapattagok nem felelnek meg a jelen Szabályzatnak, akkor számukra nem adható át nyeremény.
10.5 A Szervező a Díjátadó heyszíne és időpontja változtatásának jogát fenntartja.

11. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
11.1 A Szervező semmilyen módon nem vállal felelősséget a Versenyben való részvétellel összefüggésben felmerült költségekért, kiadásokért, károkért, felelősségért, sérülésért, bevételkiesésért, üzletért, szerződésért, árbevételért vagy bármely egyéb közvetett, közvetlen vagy következményesen elszenvedett bármilyen természetű veszteségért. Ez a korlátozás nem vonatkozik a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, valamint az életben, testi épségben vagy egészségben okozott károkért való felelősség korlátozására és kizárására.
11.2 Úgyszintén a Szervező nem vállal felelősséget azért, hogy a Versennyel vagy a Csapatot megillető Nyereménnyel kapcsolatos kötelezettségeit rajta kívül álló körülmények miatt nem tudja teljesíteni, ilyen esetben a Szervező nem köteles kárpótlást nyújtani a Résztvevőknek.
11.3 Az érintett szülőknek/gondviselőknek és úgyszintén a Csapatvezetőnek teljes mértékben biztosítania kell, hogy a Csapatok által benyújtott minden Projekt mentes és a jövőben is mentes lesz bármilyen jogsértéstől, rendeltetésellenes felhasználástól, szellemi tulajdon megsértésétől, illetve harmadik személy bármely egyéb jogának sérelmétől, és ezek értelmében valamennyi Projektnek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak. Továbbá, a fentieknek megfelelően minden Csapat mentesíti és védelemben részesíti a Szervezőt bármely harmadik személy általi követelés alól (beleértve nem kizárólagosan a szellemi tulajdon megsértéséből eredő követeléseket), amely a jelen pontban szabályozott kötelezettségvállalásának megszegéséből ered.
11.4 Az Szervező nem felelős a Csapatoknak a Verseny ideje alatt végzett tevékenységéért, nem feladata a felkészülők felügyeletét ellátni.
11.4.1 A Szervező nem felelős a Csapatokat a Verseny ideje alatt, a megfelelő óvintézkedések hiánya miatt ért balesetekért, sérülésekért és anyagi károkért.
11.4.2 A Csapatvezető kötelessége, hogy a Csapattagokkal a laboratóriumokban szükséges alapvető biztonsági előírásokat betartassa. A Csapatvezető köteles tájékoztatni a diákokat a a laboratóriumban található veszélyes anyagokról és az egészségügyi kockázatokról. A Csapatvezetőnek át kell adnia a biztonsági információkat és a kísérlet tervezés minden szakaszában szakértő felügyeletet kell biztosítania, ellenőrizve, javítva vagy megszakítva a kísérletezést.
11.4.3 A Csapatvezető felelőssége, hogy a Versenyre való felkészülés és a Projekt megvalósítása során a Csapattagok mindvégig betartsák a Verseny biztonsági előírásait (a továbbiakban: "Biztonsági Előírások"), amely jelen dokumentum 2. számú mellékletét képezi
11.5 A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. A Nyertesek ilyen igényét jogszabályi keretek között az adott nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.
11.6 Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

12. ADÓZÁS
A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

13. ADATVÉDELEM
A Versennyel kapcsolatos adatvédelmi rendelzelzéseket a Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

14. INFORMÁCIÓ, SEGÍTSÉG
A Versennyel kapcsolatban további kérdés vagy probléma esetén magyarorszag@chemgeneration.com e-mail címen lehet segítséget kérni.

15. EGYÉB TUDNIVALÓK
15.1 A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Versenyszabályzatban foglaltakat vagy magát a Versenyt kiegészítse vagy módosítsa.
15.2 A Szervező visszavonhatja, megszüntetheti vagy módosíthatja a Versenyt részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Verseny megszüntetésre kerül, a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza.
15.3 A Verseny szabályzatában a magyar jog előírásai az irányadók.
1. sz melléklet: Adatvédelmi Szabályzat

1. AZ ADATKEZELŐ
Az Adatkezelő neve: BASF Hungária Kft.
Az Adatkezelő székhelye: 1135 Budapest, Váci út 30.
2. A KEZELT ADATOK KÖRE
2.1 A Versenyre való nevezés feltétele az online nevezési adatlap kitöltése, ahol a Csapatvezetőnek kell megadnia az alábbi adatokat: Iskola neve, Iskola címe, Csapat neve, Csapatvezető neve, Csapatvezető E-mail címe, Csapattagok neve (résztvevő diákok teljes neve), Iskola igazgatójának neve.
2.1.1 Mivel a Versenyben 14 és 18 év közötti fiatalkorúakból álló Csapatok vehetnek részt, ezért a nevükben a felnőtt korú tanár, a Csapatvezető jogosult regisztrálni, és megadni a Csapattagok nevét (vezetéknév és keresztnév). Az Adatkezelő a fiatalkorúak adatait (nevüket) marketing vagy egyéb célokra nem használja fel.
2.2 A Weboldal használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően, az ún. cookie segítségével - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.
2.3 Az Adatkezelő által kezelt adatok vonatkozásában a Résztvevőket megilleti a 2011. évi CXII. törvény 14-19.§-aiban meghatározott valamennyi jogosultság. A Résztvevők tiltakozhatnak a személyes adataik kezelés ellen, tájékoztatást kérhetnek az adatkezelésről, továbbá kérhetik személyes adataik törlését, helyesbítését és zárolását. Amennyiben úgy vélik, személyes adataik kezelése jogellenes, a bíróság és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezhetik.
3.AZ ADATKEZELÉS MÓDJA
3.1 Az adatszolgáltatás önkéntes. A Csapatvezető és a Csapattagok tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:
- nyertesség esetén nevét, Facebook profil képét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) az Adatkezelő minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a nyereményjátékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
- megadott személyes adatait az Adatkezelő a Szabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, valamint saját marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés és piackutatás céljára felhasználja (pl. személyre szabott felhasználói élmény nyújtása, belső nyilvántartás vezetése, bizonyos időnként a megadott e-mail címekre a weboldal legújabb híreit és egyéb információkat tartalmazó ingyenes hírlevél küldése stb.). Kivételt képez ez alól a kiskorúak személyes adatai, lásd ezen melléklet 2.1.1. pontját;
- együttműködést tanúsít a Versenyt népszerűsítő, illetve a Nyereményekkel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Versennyel kapcsolatos fényképek, illetve videófelvételek készítése, valamint azok közzététele a Versennyel kapcsolatos reklám anyagokban és az Szervező Facebook rajongói oldalán.
3.2 Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
3.2.1 Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Résztvevők előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
3.3 A Weboldal használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
4.1 A Szervező a Résztvevők személyes adatait a Verseny lebonyolításához szükséges ideig, de maximum a Verseny lezárását követő egy évig kezelik. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Nyereményre vonatkozó adók megállapításához szükséges adatokat a Szervező az adókötelezettség megállapításának elévülési idején belül kezeli az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.
5. A SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE
5.1 Az Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Csapatvezető és a Csapattagok számára arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a magyarorszag@chemgeneration.com e-mail címen.
5.2 Az Adatkezelő a törlési/módosítási igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli/módosítja az adatokat.
5.3 A Csapatvezető és a Csapattagok tudomásul veszik, hogy a Versenyből való azonnali kizáráshoz vezet, ha a Verseny lebonyolításához szükséges adatok törlését az Eredményhirdetés előtti időpontban kérelmezik.
6. ADATFELDOLGOZÓ
6.1 A Szervező megbízásából Kőhalmi Krisztián egyéni vállalkozó, (Címe: 4400 Nyíregyháza, Stadion utca 4., Levelezési cím: 1122 Budapest, Zeke utca 5. Vállalkozói ig. szám: ES - 476169, Adószáma: 51761758-2-35 jár el adatfeldolgozóként ("Adatfeldolgozó").
6.2 Az Adatfeldolgozó a következő tevékenységeket végzi:_beküldött videók feltöltése, regisztrációs lapon megadott adatok tárolása, felhasználása a Versenyszabályzatban meghatározottak szerint.
2.sz. melléklet: Biztonsági előírások
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG
1.1 A Versenyben résztvevő Csapatok kizárólag a Csapatvezető felügyelete mellett végezhetnek fizikai és kémiai kísérleteket. A kísérleteket tilos otthon kipróbálni.
1.2 A kísérletek és a Jövő Hősei Gépezet építése során a Csapattagok kötelesek betartani az ezen mellékletben foglalt Biztonsági Előírásokat. Ha egy Csapattag ezen szabályok bármelyikét megszegi, az a Versenyből való azonnali kizárást eredményezi.
2. FELSZERELÉSEK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA
2.1 Minden fizikai és kémiai kísérlet különös odafigyelést és óvatosságot igényel. Minden szükséges felszerelést és eszközt rendeltetés szerűen kell használni.
2.2 A Csapattagok nem adhatják oda a Magic Box kellékeit kisgyermekeknek, azokat csak a Csapattagok használhatják.
3. KÉMIAI BIZTONSÁG
3.1 A Verseny kémiai biztonsági előírásait az alábbi törvények határozzák meg:
3.1.1 A vegyi anyagok használatáról szóló, az EU területén hatályos REACH és CLP rendelet előírásai.
3.1.2 A Magyarországon hatályos, kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
3.2 Az alábbi rendelkezések minden, a Versenyen résztvevő Csapattagra kötelező érvénnyel vonatkoznak.
Laboratóriumi Védőfelszerelés
- Mindig viselj megfelelő védőszemüveget (pl. vegyszerálló védőszemüveget), a laboratóriumban!
- Ha veszélyes anyagokkal dolgozol, viselj a laboratórium által biztosított egyszer használatos kesztyűt! Ha elhagyod a laboratóriumot, vedd le a kesztyűt!
- Viselj a magasságodnak megfelelő hosszúságú, hosszú ujjú laboratóriumi köpenyt vagy vegyszerálló kötényt!
- Viselj olyan cipőt, ami teljesen eltakarja a lábfejedet! Lapos talpú, csúszásmentes talpú cipő viselete ajánlott. Ne viselj szandált, nyitott orrú cipőt, a sarokrésznél nyitott cipőt és magas sarkú cipőt a laboratóriumban!
- Kerüld a rövidnadrág, a rövidszoknya, és az olyan felsőrész viselését, ami nem fedi el teljesen a testet! A lábakat teljesen elfedő, hosszúszárú nadrág viselése ajánlott.
- Kiengedett haj és bő ruházat (különösen bő ujjú felső, nyakkendő és sál) viselése tilos!
- Az ékszereket vedd le (különösen a lógó ékszereket)!
- Óvakodj a műkörmök viselésétől a laboratóriumban! A műkörmök fokozottan tűzveszélyes polimerekből készülnek, amik gyakran teljesen elégnek és oltásuk nehézségekbe ütközhet.
Általános Munkafolyamat
- Ismerd meg a vészhelyzeti eljárásokat!
- Soha ne dolgozz a laboratóriumban a csapatvezető kémiatanár nélkül!
- Ne vegyél részt játékos viccekben és ne randalírozz a laboratóriumban!
- A laboratóriumban tilos a rohangálás!
- Nem megengedett kísérletek kipróbálása szigorúan tilos!
- Soha ne hagyj magukra folyamatban lévő kísérleteket!
- A laboratóriumból minden felszerelés és vegyi anyag eltávolítása tilos!
- Amennyiben tudomásod van bármilyen vegyszerrel szembeni érzékenységedről, szólj a tanárodnak!
Higiéniai Gyakorlat
- Ha vegyi anyagokkal dolgozol, tartsd távol a kezedet az arcodtól, a szemedtől, a szádtól és a testedtől!
- Semmilyen étel és ital nem vihető be a laboratóriumba és vegyszertároló helyiségekbe, még zárt állapotban sem!
- Soha ne egyél vagy igyál laboratóriumi üvegeszközökből!
- Ne használj kozmetikumokat a laboratóriumban és a vegyszertároló helyiségekben!
- Moss kezet a kesztyű eltávolítása illetve a laboratórium elhagyása előtt!
- Távolíts el minden védőeszközt (pl. kesztyű, laboratóriumi köpeny vagy kötény, vegyszerálló védőszemüveg) a laboratórium elhagyása előtt!
Vészhelyzeti eljárások
- A laboratórium illetve az épület összes kijáratának helyét ismerni kell!
- Tudd meg, hol található a segélyhívó telefon!
- Tudd meg, hol találhatók és hogyan működnek a következők:
- Tűzoltó készülékek
- Húzókaros riasztó rendszerek
- Tűzoltó takarók
- Szemkimosók
- Kötszeres dobozok
- Biztonsági zuhanyok
- Baleset vagy vészhelyzet esetén kövesd a tanárod által elmagyarázott vészhelyzeti tervet és hagyd el az épületet a hozzád legközelebb eső kijáraton át!
http://www.chemgeneration.com/hu/futureheroes

ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak és az Oktatási Hivatalnak

18.
FEBR.

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz, földtan verseny iskolai forduló

18.
FEBR.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

18.
FEBR.

Tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak és az Oktatási Hivatalnak

18.
FEBR.

Hét elejei igehirdetés ( minden hétfői napon)

18.
FEBR.

Farsangi napok - Pitypang Óvoda, Sásastó Úti Óvoda

18.
FEBR.
ESEMÉNYNAPTÁR
Az alábbi naptárban tudja kiválasztani egy adott naphoz tartozó eseményt. A hónapok között a nyilak segítségével tud lépkedni.
ÖSSZES ESEMÉNY

INTÉZMÉNYEINK

ELÉRHETŐSÉGEK

BAPTISTA NEVELÉS - OKTATÁS

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Telefon: +36 1 381 0537
Fax: +36 1 381 0536

E-mail: fenntarto kukac baptistaoktatas pont hu

Web: www.baptistaoktatas.hu

© 2013 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT
DESIGN és FEJLESZTÉS: RELATIVE