TÖBB MINT ISKOLA!
Bejelentkezés
?
BELÉPÉS

 

Stratégiai partnerségek / Szakképzési projektek


A pályázattípus célja
A stratégiai partnerségek pályázattípus célja jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten a szakképzés területén (tágabb értelemben pl. a munka világát érintő képzések terén is).
A vállalt célok, a várt hatás, a partnerségben részt vevő szervezetek függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek. A projektek egy részében az egymástól tanulás, a jó gyakorlatok cseréje, a nemzetközi együttműködések megalapozása és kibővítése, kisebb eredményeken való közös munka, azok összegzése, terjesztése, valamint a résztvevők és szűkebb-tágabb környezetük képzése, fejlesztése a cél. Ezeket folyamatorientált stratégiai partnerségeknek nevezzük.
Emellett pedig lehetnek olyan projektek, ahol a partnerek a nemzetközi együttműködés keretében vállalják a projekt céljaihoz kapcsolódó, magas minőségű, innovatív szellemi termékek fejlesztését, átvételét, adaptálását - vagyis ebben az esetben az együttműködés termékorientált.

Pályázati feltételek:
- minimum három, különböző programországból származó szervezet együttműködése szükséges;
- a pályázatot konzorciumi formában kell benyújtani a partnerségek koordinátorának országában, a konzorciumvezető székhelye szerint illetékes nemzeti irodához;
- a partner intézményeket a pályázati szakaszban regisztrálni kell és a pályázatban meg kell nevezni;
- felhívásonként azonos partnerség konzorciuma csak egy pályázatot nyújthat be, egyetlen nemzeti irodához;
- a projektek futamideje 24 és 36 hónap között lehet;
- igényelhető támogatás: max. 150 000 euró/év.
A pályázásra jogosultak köre:
- bármely, a szakképzés területén működő köz- vagy magánintézmény/szervezet;
- bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény.

Támogatható tevékenységek:
- mobilitási tevékenységek: nemzetközi projekttalálkozókon való részvétel;
- mobilitási tevékenységek: indokolt esetben - a projektbe ágyazottan oktatási, képzési tevékenységek megvalósítása a partner intézmények országaiban, melyek a következők lehetnek:
- Rövid távú (két hónapnál rövidebb) diák mobilitás vegyes mobilitás, valós mobilitás, virtuális mobilitási tevékenységgel kiegészülve;
- Kísérő személyek rövid távú vegyes diákmobilitáshoz
- hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben oktatók tréneri munkát végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik intézményben minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
- munkatársak közös, rövid távú képzése, mely keretében a partnerségben részt vevő intézmények oktatói minimum 5 napos, de két hónapnál nem hosszabb közös képzésen vesznek részt;
- helyi tevékenységek: a projektben részt vevő személyek a mobilitási tevékenységek között a projekten dolgoznak saját országukban (pl. adatot gyűjtenek, felmérést készítenek, tananyagot fejlesztenek, fordítanak, a projekt honlapját töltik fel információval stb.);
- helyi tevékenységek: multiplikációs rendezvények szervezése kizárólag innovatív szellemi termékhez kapcsolódóan, annak népszerűsítésére, bemutatására.

A 2015. évi prioritások
Horizontális prioritások:
- Hozzájárulás a készségek és képesítések európai térségének létrejöttéhez
- Alap- és transzverzális készségek fejlesztése innovatív módszerek által
- A digitális integráció erősítése a tanulás, oktatás, képzés és ifjúsági munka különböző szintjein
- Az oktatási, képzési és ifjúságügyi célokra fordított közfinanszírozás és beruházások hatékonyságának növelése
- A hátrányos helyzetű tanulók tanulási eredményeiben jelentkező egyenlőtlenségek csökkentése
- Pedagógusok és ifjúságsegítők oktatási és képzési útjainak megerősítése
Szektorspecifikus prioritások:
- Magas színvionalú szakképzés és munkaalalpú tanulás fejlesztése
- Szakmai továbbképzésekhez való hozzáférés támogatása, belelértve a veszélyeztetett csoportokat
- Az Európai Uniós szakképzési eszközök (ECVET, EQAVET) megvalósítása
- A szakképzés munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodásának növelése
- A tanári és oktatói szakmai készségek és kompetenciák fejlesztése
Az egyes prioritások részletes ismertetése az Erasmus+ útmutatóban olvasható.

A támogatás mértéke
A pályázat pénzügyi részében a projekt támogatási igényét kell lebontani. A megvalósításhoz szükséges teljes költségvetés nem része a pályázati anyagnak, a szükséges önrész részletezése, felmutatása nem szükséges sem a pályázati szakaszban, sem a beszámolás során. A projekt esetleges pénzügyi ellenőrzése, auditja térhet ki az egyéb források felhasználásának ellenőrzésére (a projekt semmilyen körülmények között nem generálhat végeredményében profitot).
Általános szabály:
- a partnerség évente maximum 150 000 euró támogatást igényelhet;
- a megadott költségkategóriákban;
- a meghatározott limiteken belül.
Az igényelhető támogatási összegekről és szabályokról lásd: Kalauz a pályázati űrlap kitöléséhez

A pályázás menete
A pályázás menetéről részletes tájékoztató a 2015-ös évre szóló Erasmus+ útmutatóban található. Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ keretében pályázatot csak intézmények nyújthatnak be.
A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:
- előzetes regisztráció az Európai Bizottság Unique Registration Facility (URF) portálján;
- részvételi kritériumok ellenőrzése;
- e-űrlap kitöltése és online benyújtása.

A pályázatok beadási határideje 2015. március 31.

Munkatársaink, akik a pályázattípussal foglalkoznak:
- Bethleni Zsuzsanna (zsuzsanna.bethleni{kukac}tpf.hu)
- Cseh Tímea (timea.cseh{kukac}tpf.hu)
- Jakabné Baján Ilona (ilona.bajan{kukac}tpf.hu)
http://tka.hu/palyazatok/248/strategiai-partnersegek-szakkepzesi-projektek

ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak és az Oktatási Hivatalnak

18.
FEBR.

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz, földtan verseny iskolai forduló

18.
FEBR.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

18.
FEBR.

Tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak és az Oktatási Hivatalnak

18.
FEBR.

Hét elejei igehirdetés ( minden hétfői napon)

18.
FEBR.

Farsangi napok - Pitypang Óvoda, Sásastó Úti Óvoda

18.
FEBR.
ESEMÉNYNAPTÁR
Az alábbi naptárban tudja kiválasztani egy adott naphoz tartozó eseményt. A hónapok között a nyilak segítségével tud lépkedni.
ÖSSZES ESEMÉNY

INTÉZMÉNYEINK

ELÉRHETŐSÉGEK

BAPTISTA NEVELÉS - OKTATÁS

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Telefon: +36 1 381 0537
Fax: +36 1 381 0536

E-mail: fenntarto kukac baptistaoktatas pont hu

Web: www.baptistaoktatas.hu

© 2013 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT
DESIGN és FEJLESZTÉS: RELATIVE